פרופ' פיקסלר דרור

פרופ'
פיקסלר דרור
דוא"ל: 
טלפון: 
פקס: 
משרד: 
שעות קבלה: 

מחקר

 

 • זמני חיים ודעיכת קיטוב של פלואורסצנציה.
 • הדמיית זמני חיים ודעיכת קיטוב של פלואורסצנציה.
 • הדמיית מערכות ביולוגיות על פי מדידות פלואורסצנציה.
 • שיטות במיקרוסקופיה.
 • סופר-רזולוציה.
 • טלפוניה קווית ואלחוטית - פרוטוקולים ורכיבי מערכת.
 •  

 •  
 •  
 •  
 •  
 •