פרופ' חזאי כרמית

פרופ'
חזאי כרמית
דוא"ל: 
טלפון: 
פקס: 
משרד: 
שעות קבלה: 

מחקר

 

חישוב בטוח במודל מרובה שחקנים

סיבוכיות של פרוטוקולים בטוחים

הוכחות באפס ידיעה עם סיבוכיות תת לינארית