ד"ר גור יערי ניתוח של מערכות ביולוגיות מורכבות 83-975