מפגש ההיכרות לקראת פתיחת שנת הלימודים

שלחו לחבר
מיקום
building 1103, Room 329
דוא"ל להרשמה
Undergradsec.Engfaculty@mail.biu.ac.il
מרצה
גב' דינה ימיני - ראש מנהל הפקולטה
Affiliation
בניין הנדסה 1103 באולם מספר 22 קומת כניסה