ד"ר מוטי פרידמן פיסיקה של מוליכים למחצה 83-316

Introduction to solid state physics
Charles Kittel
Wiley, c2005
530.41 KIT i8