פרופ' אלכס פיש תכנון מתקדם של מעגלי ומערכות VLSI 1 83-613

Digital integrated circuits : a design perspective
by Jan M. Rabaey, Anantha Chandrakasan, Borivoje Nikolic
Publisher: Pearson Education
621.395 RAB d2
 a design perspective