ד"ר יוסף שור מעגלים משולבים אנלוגיים 83-611

Design of analog CMOS integrated circuits
Behzad Razavi
New York : McGraw-Hill Education, 2017
621.39732 RAZ d2
Design of analog CMOS integrated circuits / Behzad Razavi
Design of analog CMOS integrated circuits
Behzad Razavi
Publisher: McGraw-Hill
621.39732 RAZ d
Design of analog CMOS integrated circuits
Analog design essentials
Willy M.C. Sansen
Publisher: Springer
621.3815 SAN a
Analog design essentials
Fundamentals of microelectronics
Behzad Razavi
Hoboken, NJ : Wiley, John Wiley & Sons, Inc., [2014]
621.381 RAZ f2  
 
Fundamentals of microelectronics
Behzad Razavi
Publisher: Wiley
621.381 RAZ f
Fundamentals of microelectronics