ד"ר אורית שפי הנדסת מערכות ביולוגיות 83-971

Bio-inspired computing and networking Bio-inspired computing and networking
edited by Yang Xiao
Publisher: CRC Press
003.5 BIO 2011