ד"ר עמוס דניאלי יסודות אופטיקה ביו-רפואית 83-667

Biomedical optics : principles and imaging
Lihong V. Wang, Hsin-i Wu
Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience, c2007
616.0754 WAN b