ד"ר מרדכי פרידמן אלמנטים אופטיים דיפרקטיביים וננו-פוטוניקה 83-914

Introduction to Fourier optics Introduction to Fourier optics
by Joseph W. Goodman
Publisher: Roberts & Co 
621.36 GOO i3