מעבדה בפיזיקה 83-105

Experiments and demonstrations in physics
Kraftmakher, Yaakov
New Jersey : World Scientific, c2007
530.072 KRA e