דר' זיידל בנימין

דר'
זיידל בנימין
טלפון: 
פקס: 
משרד: 
שעות קבלה: 

מחקר

- היבטי תורת האינפורמציה של מודלי מערכות תקשורת מעשיים

- גישות לעיבוד משותף במערכות תקשורת סלולריות

- יישומי תורת המטריצות האקראיות ופיסיקה סטטיסטית בתורת התקשורת והאינפורמציה