יו"ר וועדת הוראה

פרופ' בנימין זיידל

טלפון
פקס
03-7384051
דוא"ל
benjamin-m.zaidel@biu.ac.il
משרד
בניין 1103 חדר 429
שעות קבלה
סמס' א: יום ד׳ 10:00-12:00
סמס' ב: יום ב׳ 10:00-12:00
בתאום מראש
    מחקר
    •  היבטי תורת האינפורמציה של מודלי מערכות תקשורת מעשיים
    •  גישות לעיבוד משותף במערכות תקשורת סלולריות
    • יישומי תורת המטריצות האקראיות ופיסיקה סטטיסטית בתורת התקשורת והאינפורמציה

    תאריך עדכון אחרון : 19/11/2023