ד"ר רחלה פופובצר ביו - סנסורים 83-660

Imaging and tracking stem cells : methods and protocols
edited by Kursad Turksen
New York : Humana Press, 2013
616.02774 IMA 2013