Secure keyboard

שלחו לחבר
שנה
2015

תכן keyboard חסין חסימות

תיאור הפרויקט: הפרויקט עוסק בתכנון סכמת קידוד המאפשרת תקשורת בטוחה בין ה keyboard  לבין המחשב. ניתן להגן על תקשורת זו מפני יריב מאזין באמצעות אלג. קריפטוגרפיים, אולם אלו אינם מספקים הגנה מפני יריב המשבש את התקשורת ומנסה להחליף את תוכנה. במסגרת הפרויקט נפתח קוד המאפשר גילוי התקפה על המערכת תוך התייחסות לכך שהמידע העובר בערוץ הוא טקסט מוקלד ולא אוסף אקראי של סימבולים.

תכולת הפרויקט: לימוד רקע תאורטי, סקירת ספרות, בניית סביבת עבודה (מטלב), מימוש סכמת קידוד קיימת, הצעת סכמה חדשה, אנליזה ומימוש במטלב לבחינת ביצועים.
 

דרישות: 
קורסי קדם: תכן לוגי תקדם
קורסים במקביל: קידוד למערכות מחשב, שיטות תכנון חומרה בטוחה