Codes detecting delay injection attacks for asynchronous parallel channels

שלחו לחבר
שנה
2015

קידוד לערוצים אסינכרוניים הנתונים להתקפות תזמון
 

תיאור הפרויקט: הפרויקט עוסק בשיטות הגנה על המידע העובר בין שתי יחידות סינכרוניות המתקשרות בצורה אסינכרונית ללא אמצעי סינכרון חיצוני וללא משוב. במסגרת הפרוייקט תבחן סכמת קידוד המאפשר גילוי התקפה על קווי התקשורת ע"י שיבוש זמני ההגעה של האותות.  תנתן העדפה לסכמת קידוד המאפשרת תקשורת אמינה גם בנוכחות התקפה חזקה, קרי, סכמה שתדע לפענח נכון כל מידע המגיע על הקווים גם בנוכחות אויב חזק היכול לבחור היכן , מתי ועד כמה לשבש.
 

תכולת הפרויקט: לימוד רקע תאורטי, סקירת ספרות, בניית סביבת עבודה (מטלב), מימוש סכמת קידוד קיימת, הצעת סכמה חדשה, אנליזה ומימוש במטלב לבחינת ביצועים.
 

דרישות: קורסי קדם: תכן לוגי מתקדם
קורסים במקביל: קידוד למערכות מחשב, שיטות תכנון חומרה בטוחה