Memory integration and assembler support for MIPS processort

שלחו לחבר
שנה
2015

אינטגרצית זכרון ותמיכת אסמבלר למעבד MIPS

תיאור הפרויקט:

בשנים  האחרונות תוכנן במעבדת VLSI בפקולטה מעבד MIPS פשוט . פרוייקט זה  יוסיף לחומרת המעבד מערכת זיכרון היררכית  שתהייה מורכבת ממספר רמות של זכרון מטמון וזכרון ראשי. כמו כן תידרש כתיבת אסמבלר  שיאפשר להריץ תוכניות בדיקה שונות  עח מנת לבדוק את ביצועי מערכת הזיכרון ותכנונה המיטבי . 

תכולת הפרויקט:

לימוד מעבד MIPS הקיים במעבדה, 
הפעלת המעבד הנוכחי והרצת תכניות בדיקה קיימות.
תכנון מערכת זיכרון היררכי, והגדרת הפרמטרים שלה.
תיכון המערכת ב VERILIG.
כתיבת אסמבלר לפקודות הבסיסיות הנתמכות היום.
כתיבת תכניות לבדיקת מערכת הזכרון והרצתן.
תיעוד

דרישות:

83-301
83-004