תכנון וביצוע אפיונים של התקנים חשמליים מתקדמים בסביבת Lab view

שלחו לחבר
שנה
2015

Design of Lab View Testing Environment and Characterization of Novel Electronic Devices 

שם המנחה / מנחים: משה קירשנר     

אחראי אקדמי: ד"ר דורון נווה

תיאור הפרויקט:

בפרוייקט זה ירכשו הסטודנטים כלים לאפיין סביבת מדידה של רכיבים חשמליים מתקדמים ואבות טיפוס ע"י לימוד של טכניקות המדידה הרלוונטיות ובנייה של אוטומציה המאפשרת את ביצוע המדידות. הפרוייקט כולל תכנון ומימוש של סביבת מדידה ומימוש אוטומציה ליצירת האופציה לביצוע מדידות מורכבות. ע"י שימוש בכלים אלו יוכלו הסטודנטים לבצע אפיונים חשמליים של רכיבים מתקדמים באמצעות הסביבה שיצרו ולנתח את התוצאות. 

תכולת הפרויקט: 

במהלך הפרויקט יבוצעו השלבים הבאים:
• לימוד התאוריה שמאחורי מדידות סיגנלים חלשים וסיגנלים בסביבה רועשת
• קורס Lab view Core 1 וקבלת תעודה מחברת NI (אופציונלי)
• מימוש של אוטומציה בסביבת Lab view 
• לימוד התאוריה הרלוונטי, לניתוח תוצאות של התקנים מתקדמים.
• ביצוע אפיונים חשמליים (ו\או אופטיים) של רכיבים מתקדמים באמצעות .           

דרישות:   חובה: מבוא להתקני מל"מ , מכניקה קוונטית, התקנים אלקטרוניים;         

בשיתוף עם:  חברת National Instruments (אופציונלי)    

מקורות:

 [1] Lock-in Amplifiers: Principles and Applications By M. L. Meade P. Peregrinus (1983)