זכרון בטוח

שלחו לחבר
שנה
2015

Secured Memory

שם המנחה / מנחים: איתמר לוי     

אחראי אקדמי: אלכס פיש

תיאור הפרויקט:

פרויקט זה מתמקד באבטחת המידע המעובד על ידי החומרה המצויה בציפי'ם (VLSI IC's). היום, פרט להגנה הפיזית, החשמלית והאלקטרומגנטית קיימת שכבת הגנה נוספת לוגית- חומרתית כנגד חילוץ מידע מסווג שאגור בזיכרונות בשבבים או חישובים פנימיים שמתבצעים. תקיפת הציפי'ם ה"זולה" והיעילה ביותר היא תקיפת הספק. הרעיון הוא שעל ידי שימוש במידע ממדידות זרם בצ'יפ ניתן לחלץ מפתחות ההצפנה שמשמשים להצפנת המידע הלוגי שמעובד בצ'יפים. האלמנטים הכי רגישים במערכת לתקיפות הספק הם זיכרונות ואלמנטים סינכרוניים. בפרויקט זה אנו נשפר זיכרונות בכמה אופנים: 
- נבנה זיכרונות שצריכת הזרם שלהם לא תלויה במידע שעובר דרכם. 
- נבנה זיכרונות שלא ניתן לסנכרן בין זמני הדגימה שלהם וכך לא להצליח לבצע סינכרון בתקיפות סטטיסטיות עליהם.
*דגש: המידע שניתן כאן מוגבל מפאת אבטחת-מידע למידע מפורט נא לגשת אלינו

תכולת הפרויקט:      

פיתוח זיכרונות הלוקחים בחשבון את הגורמים שנמנו לעיל, ביצוע ניתוח אנליטי של תמורות ושינויים בבניית הזיכרון על הבטיחות שלהם אל מול תקיפות הספק, לאחר מכן מימוש (ע"י סינטזה) מערכת שלמה עם וללא האלמנטים המוצעים, סימולציות לאימות ההגנה, ביצוע השוואה לפתרונות קיימים וניתוח השיפור באבטחה. לבסוף, ניסוח תוצאות באופן אקדמי.     

דרישות:    

שימוש בכלי ניתוח וסימולציית מעגלים כדוגמת cadence virtuoso.
ביצוע מעבדה במעגלים ספרתיים וביצוע קורס 83313.
ידע בסיסי ובמטלאב.
כלים שילמדי תוך כדי הפרויקט:
כלי סינטזה ובמקרה הצורך כלי BackEnd       

בשיתוף עם:      

מקורות: