הגנת חומרה כנגד תקיפות אנרגיה

שלחו לחבר
שנה
2015

Hardware Protection against energy attacks

שם המנחה / מנחים:  איתמר לוי    

אחראי אקדמי: אלכס פיש

תיאור הפרויקט:

פרויקט זה מתמקד באבטחת המידע המעובד על ידי החומרה המצויה בציפי'ם (VLSI IC's). היום, פרט להגנה הפיזית, החשמלית והאלקטרומגנטית קיימת שכבת הגנה נוספת לוגית- חומרתית כנגד חילוץ מידע מסווג שאגור בזיכרונות בשבבים או חישובים פנימיים שמתבצעים. תקיפת הציפי'ם ה"זולה" והיעילה ביותר היא תקיפת הספק. הרעיון הוא שעל ידי שימוש במידע רגעי ממדידות זרם בצ'יפ ניתן לחלץ מפתחות ההצפנה שמשמשים להצפנת המידע הלוגי שמעובד בצ'יפים. בפרויקט זה או נבחן את רגישות החומרה בפני גישה חדשה המשכללת תקיפות הספק והיא תקיפות אנרגיה. ההספק או האנרגיה הנצרכת ע"י מעגלים מאפשרת זליגת מידע שונה מהמערכת, כל אחד מהם משלים או מגלה מידע שונה על העיבוד שהתבצע במערכת. בפרויקט זה ראשית אנו נבחן ונאפיין את סוג המידע הזולג בכל סוג של תקיפה. לאחר מכן אנחנו נבנה מודל המאפשר הגנה בפני כל אחד מהגורמים או משניהם יחדיו. נממש את המודל על מודול קריפטוגרפי מעשי וננתח את ההגנה שהמודל שלנו מאפשר.
*דגש: המידע שניתן כאן מוגבל מפאת אבטחת-מידע למידע מפורט נא לגשת אלינו

תכולת הפרויקט:   

ביצוע אנליזה על זליגת המידע. אפיון המנגנונים לזליגת המידע ופיתוח אמצעי נגד כנגד זליגה זו. לאחר מכן מימוש (ע"י סינטזה) של מערכת שלמה עם וללא ההגנות המוצעות, סימולציות לאימות ההגנה, ביצוע השוואה לפתרונות קיימים וניתוח השיפור באבטחה. לבסוף, ניסוח תוצאות באופן אקדמי.        

דרישות:

שימוש בכלי ניתוח וסימולציית מעגלים כדוגמת cadence virtuoso.
ביצוע מעבדה במעגלים ספרתיים וביצוע קורס 83313.
ידע בסיסי ובמטלאב.
כלים שילמדי תוך כדי הפרויקט:
כלי סינטזה ובמקרה הצורך כלי BackEnd           

בשיתוף עם:      

מקורות: