אפיון זכרונות היברידיים שונים על מנת לשלבם לצורכי אפליקציות מסוימות

שלחו לחבר
שנה
2015

Design and analysis of Hybrid Memories for specific applications

תיאור הפרויקט:

כיום זכרונות מתוכננים ללא קשר לצרכים אותם הם אמרים למלא דבר המביא לידי over design מה שיוצר צריכת הספק ושטח גבוהים ללא תועלת. הפרוייקט יכולל אפיון של זכרונות שונים ויבחן שילובים שונים של זכרונות על מנת לתת כלי לאופצימיזציה לרכיבי זכרונות בהתאם לאפליקציה נתונה.

תכולת הפרויקט:

בשלב ראשון הסטודנטים יידרשו ללמוד על סוגי זכרונות שונים ואת היתרונות והחסרונות של כל סוג. בשלב השני הסטודנטים ישלבו זכרונות שונים במטרה לתת מענה מדיוק לצרכי אפליקציות שונות. בשלב השלישי יפותח כלי הנותן את האופטימיזציה הטובה ביותר בין סוגי הזכרונות בהתאם לדרישות והעדפות מסוימות.

דרישות:

מעגלים אלקטרונים ספרתיים ומעבדת VLSI

בשיתוף עם:

מקורות:

דוא"ל:amit.kazimirsky@biu.ac.il

מנחה חיצוני
עמית קזימירסקי