מיקרו - קשרים

שלחו לחבר
שנה
2015

Micro-knots

תיאור הפרויקט:

Developing and building micro-knots resonators.
By making a knot in a tapered optical fiber, it is possible to obtain a micro-resonator. This micro-resonator can be used to build novel detectors and cheap optical processing units.

תכולת הפרויקט:

The student will develop methods for obtaining different micro-knots, will measure their optical response and will build optical detectors based on these resonators.

דרישות:

מבוא לאופטיקה
מבוא לליזרים (רצוי)

בשיתוף עם:

ד"ר יואב לינזון מאוניברסיטת תל אביב

מקורות:

http://goo.gl/OkcR7J

דוא"ל: mordechai.fridman@biu.ac.il