חיבור קוהרנטי של ליזרים

שלחו לחבר
שנה
2015

Coherent addition of lasers

תיאור הפרויקט: 

במסגרת פרויקט זה יבוצע מימוש ניסיוני של חיבור ליזרים שונים על מנת להגיע לעוצמת אור גבוהה תוך שמירת על איכות האלומה וזאת לצורך יצירת קרן ליזר חזקה מעבר 
למגבלה התיאורטית של ליזר בודד.
פיתוח לייזר כזה יאפשר שימושים בלייזרים חזקים שלא היו אפשריים עד היום כגון מערכת הנאוטילוס.

תכולת הפרויקט:

בניית המערכת, ביצוע ניסויי מעבדה ועיבוד התוצאות באמצעות תוכנת MATLAB.

בשיתוף עם:

פרופ' עמי ישעיה מאוניברסיטת בן גוריון

דוא"ל: mordechai.fridman@biu.ac.il