לייזר אולטרה מהיר

שלחו לחבר
שנה
2015

ultra-fast fiber laser

תיאור הפרויקט:

Ultra-fast laser revolutionized the laser industry. 
However, they are balky, expensive and complicated.
We will develop an ultra-short fiber laser based on topological insulators which is robust cheap and simple.

תכולת הפרויקט:

Measuring the optical properties of topological insulators in different polarization and building the laser.

בשיתוף עם:ELOP אלאופ ואלביט מערכות

דוא"ל: mordechai.fridman@biu.ac.il