אלגוריתם לזיהוי מתאר קירות באמצעות ניתוח DTOA

שלחו לחבר
שנה
2015

Background reconstruction by DTOA analysis

תיאור הפרויקט:

מדידות של של קרינת RF בתחום הסללואר הנמדדת במערך אנטנות הקולטות מקור שידור אקראי, יוצרות תמונה מרחבית של החזרי קרינה מהקירות בסביבת הקורן.
שילוב המדידות מהקורן והמדידות המוחזרות מהקירות ומהגופים המתכתיים בסביבה מאפשר בניית מערך פרמטרים של זמן הפיגור DTOA של כל מסלול החזרה. אנו מציעים לבנות אלגוריתם שיאפשר בניית של תמונה מרחבית תלת מימדית של מערכת הקירות והגורמים מחזירי הקרינה באמצעות נתוני הפיגור הנמדדים.

תכולת הפרויקט:

1)    פיתוח אלגוריתמים לבניית תמונה על סמך מדידות DTOA
2)    בניית מערך סימולציה למכשירי המדידה
3)    בניית מערך סימולציה למרחב המחזיר עם אפשרות לשינוי פרמטרי המתאר.
4)    בחינת האלגוריתם מול נתוני הסימולטור

דרישות: קרינה אלקטרומגנטית

דוא"ל: meir@danino.org

מנחה חיצוני
פרופ' זאב זלבסקי