מערכת במעבדה למדידת הבליעה הספקטראלית של גזים שונים

שלחו לחבר
שנה
2015

Aerosol absorption Laboratory measurement system

תיאור הפרויקט:

בנית מערכת במעבדה הכוללת תא גאזים עם חלונות אופטיים למדידת ספקטרום הבליעה של הגאזים בתחום האינפרא אדום הקרוב (0.5-2.6 מיקרומטר). על ידי שינוי ריכוז הגאזים נמדוד את ההשפעה של הבליעה על הקרינה ונסיק מכך לגבי הבליעה האטמוספירית.

תכולת הפרויקט:

1) הגדרת הרכיבים האופטיים הנדרשים כולל חומרים ותכונות אופטיות.
2) בניית המערכת ויישומה עם הספקטרומטר.
3) מדידה של הבליעה של דו תחמוצת הפחמן במערכת.

דוא"ל: meir@danino.org