ניתוח אותות סללולר לזיהוי החזרים

שלחו לחבר
שנה
2015

Cellular radiation analysis for reflection detection

תיאור הפרויקט:

זיהוי עצמים מתכתיים או עצמים מחזירי קרינה אלקטרומגטית המוסתרים בחדר או תוך שימוש במערכת פאסיבית, כלומר באמצעות שימוש במקלטים בלבד.
מקור הקרינה האלקטרומגנטית נמצא באיזור העצמים עצמם אשר נדרש לזהותם. (למשל, טלפון סלולרי בתוך חדר סגור)
אנטנות הקליטה מרוחקות ביניהן כך שתהיה לנו רזולוציה מספיק טובה להבחין בהפרש זמני ההגעה של האות להדקי 2 האנטנות (3 ננושניה למרחק של 1 מטר באוויר)
האלגוריתמיקה תמומש ע"י כתיבת קוד במאטלאב המתבסס על חישוב הפרשי זמן ההגעה של האותות השונים המתקבל מתוך ניתוח פונקצית האוטוקורולציה של האות הדגום הכולל את הפיזורים השונים.

תכולת הפרויקט:

1.    ניתוח הדגימות באמצעות אוטוקורלציה לצורך מציאת פיק הקורלציה עבור מקרה שאין הסתרות 
2.    ניתוח הדגימות כנ"ל  לצורך מציאת פיק הקורלציה עבור מקרה שיש הסתרות 
3.    חישוב הפרשים בזמני הגעה לצורך מציאת המיקום המרחבי (פיקסל בודד) 
4.    הפרדת בהחזרים בעלי סדר הפרדה שונה על מנת לקשור בין פיקסלים

דוא"ל: meir@danino.org

 

מנחה חיצוני
פרופ' זאב זלבסקי