גילוי גבולות אזורים עשירים בננוחלקיקי זהב בתוך דגם מדמה רקמה חיה ע"י הדמאה פוטותרמית I

שלחו לחבר
שנה
2015

Borders Detection of  areas enriched with gold nanoparticles inside biological Phantom

תיאור הפרויקט:

גילוי גבולות של אזורים עשירים בננו חלקיקי זהב הנמצאים בתוך גוש של חומר מדמה רקמה ביולוגית. הפרוייקט הוא במסגרת מחקר בו אנו מפתחים שיטה לגילוי גידול סרטני בגוף ע"י הזרקת חלקיקי זהב ננומטריים מוכוונים לסוג הגידול. החלקיקים מצטברים בגידול ואז ע"י הקרנה בלייזר באורך גל המתאים לרזוננס הפלזמוני של חלקיקי הזהב חלק הקרינה הנבלע בחלקיקי הזהב מחמם אותם את האזור המחומם,  מגלים בעזרת מצלמה תרמית המדמה את שדה הטמפרטורה של הדגם ומבליטה את האזור בו מרוכזים הננו חלקיקים דהיינו את הגידול בו מרוכזים חלקיקי הזהב.

תכולת הפרויקט:

קריאת חומר על ננו חלקיקי זהב ואינטראקציה שלהם עם אור.
לימוד עקרונות התאוריה של קרינה אינפרה אדומה, קרינת גוף שחור. עקרונות הפעולה של מצלמה תרמית (FLIR).
הכנת דגם מדמה רקמה עם רכוז ידוע של חלקיקי זהב ועליו דגם מדמה רקמה ללא חלקיקי זהב (בעוביים שונים). הקרנת הדגמים בלייזר מתאים ומדידת שדה הטמפרטורה בכל דגם.
עבוד וניתוח התוצאות.

דוא"ל: sinvanm@gmail.com

 

מנחה חיצוני
פרופ' זאב זלבסקי