הכנת גלם למשיכת סיב אופטי עם ליבת סיליקון ומעטפת סיליקה

שלחו לחבר
שנה
2015

Preperation of Preform for drawing of optical fiber with Silicon Core and Silica Clad

תיאור הפרויקט: 

הפרוייקט המוצע הוא חלק מפרוייקט גדול יותר של תיכנון ובניית מערכת למשיכת סיבים אופטיים עם ליבת סיליקון ומעטפת סיליקה. את הסיב מושכים בחום גבוה מגלם עבה עם חתך הדומה לסיב הנדרש. עיקר הפרוייקט המוצע הוא הכנת גלם של צינורית סיליקה עם סיליקון בתוכה. לתוך צינוריות סיליקה (זכוכית קוורץ) נשאב סיליקון מותך. התהליך יעשה בתוך תנור בטמפרטורה של כ-1500ºC , או ע"י לייזר CO2. 

תכולת הפרויקט:

לימוד התכונות התרמיות הן של הסיליקון והן של הזכוכית בתחום הטמפרטורות שבתהליך הכנת הגלם.
הפעלת התנור ואיפיון פרופיל הטמפרטורה שלו ב-1500ºC. עקרון הפעולה של צמד חומני (thermocouple) למדידה בטמפרטורות גבוהות.
רכישת כורית המתאימה לסיליקון מותך והצבתה בתוך התנור. הכנת אמצעים להכנסת צינורית הקוורץ לתוך התנור החם ושאיבת הסיליקון. קביעת תהליך להוצאת הצינורית מהתנור החם.
איפיון אופטי של איכות הגלם שהוכן ובדיקה החתך במיקרוסקופ אלקטרוני.

דוא"ל: sinvanm@gmail.com

מצוינות: פרסום מאמר

מנחה חיצוני
פרופ' זאב זלבסקי