סופר-רזולוציה של רקע לא ידוע באמצעות מטרה נעה ידועה

שלחו לחבר
שנה
2015

Super resulotion of an unknown background using a known moving object

תיאור הפרויקט:

פיתוח שיטת סופר-רזולוציה שמטרתה לשפר רזולוציה של רקע המצולם ברזולציה נמוכה. השיפור יתבצע בעזרת שימוש במטרה נעה ידועה, אשר נעה על גבי הרקע שאותו אנו מעוניינים לשפר.

תכולת הפרויקט:

קריאת מאמרים בנושא.
פיתוח אנליטי של השיטה.
כתיבת סימולציות מטלב.
ביצוע ניסוי מעבדתי.

דרישות: מבוא לאופטיקה

מקורות: Superresolved imaging of remote moving targets (https://www.osapublishing.org/ol/abstract.cfm?uri=ol-31-5-586)

דוא"ל: asaf.ilovitsh@biu.ac.il

מנחה חיצוני
פרופ' זאב זלבסקי