פיתוח אלגוריתם לקביעת קרנינג של גופן (פונט) חדש, באמצעות חישוב פרמטרים גאומטרים ולמידה ממוחשבת

שלחו לחבר
שנה
2015

Algorithm development of auto-Kerning definition for new Font, using geometrical features and Machine Learning

תיאור הפרויקט:
טיפוגרפיה (Typography) היא האמנות והטכניקה של סידור ועיצוב טקסט. סידור אותיות כולל בחירת גופנים, גודל אות, אורך שורה, ריווח בין שורות, בין מילים, בין אותיות ובין צמדי אותיות. העוסקים במלאכת הטיפוגרפיה הם ה"מתמטיקאים" של עולם העיצוב הגרפי.
הקרנינג  (Kerning)הוא בעצם ריווח בין האותיות, כוונון המרווח בין זוגות של אותיות על מנת להפוך אותן למושכות יותר ויזואלית, ליצור זרימה טובה יותר ולהקל על קריאה. הקרנינג בד"כ מיושם לזוגות אותיות בעבודות בעלות אות גדולה כגון כותרות, שלטי חוצות וכו. 
קביעת הקרנינג מתבצע לכל זוג אותיות באופן "ידני" על ידי המעצב ע"פ ה"עין" על מנת להשיג תוצאה אסטטית. הקרנינג מושפע מצורת האות ומהאופן בוא היא ממלאת את המרחב ביחס לאות הסמוכה לה. 
מטרת פרוייקט זה היא לפתח אלגוירתם המסוגל לקבוע את הקרנינג באופן אוטומטי ולהחליף את הכיוון הידני. על הסטודנטים לחפש דרך לייצג את האותיות, כגופים מורפולוגים מסובכים, באמצעות אוסף פרמטרים גאומטרים ופיסיקלים. פרמטרים אלו ישמשו לצורך תכנון ובניית מנגנון למידה ממוחשב, כדוגמת רשת נוירונים, לקביעת הקרנינג, על סמך פונטים מוכרים.

תכולת הפרויקט:

הכרות עם מושגי יסוד מתחום הטיפוגרפיה
חקר מורפולוגי של מבנה האותיות בגופנים שונים ופיתוח מדדים כמותיים לביטוי הצורה 
למידה ושימוש בשיטות של למידה ממוחשבת
אפשרי: פיתוח אב-טיפוס לכלי שימושי למעצבים

דרישות:

רצוי הכרות עם תוכנת Matlab או כלי תכנות מדעי אחר
עניין בתחומי מחקר מולטי-דיספלנרים
יכולת למידה ועבודה עצמאית גבוהה

בשיתוף עם: יתכן שיתוף פעולה עם יועץ מתחום העיצוב

מקורות:

http://en.wikipedia.org/wiki/Kerning
Mastering Type: The Essential Guide to Typography for Print and Web Design,  By Denise Bosler
Computational Neuroscience, By Eric Schwartz MIT press
Kerning method and a typographic apparatus utilizing same, Toru Takasawa et al (Patent)
Method for producing visually evenly spaced typographic characters,  Roger D. Hersch et al (Patent)
Kerning method and electronic typographic/editing apparatus,  Hiroshi Nakayama et al (Patent)

דוא"ל: maya.shalev@gmail.com

 

מנחה חיצוני
פרופ' זאב זלבסקי