שכפול דנ"א סלקטיבי באמצעות ננוחלקיקי זהב והקרנה בלייזר

שלחו לחבר
שנה
2015
מסלול

Selective DNA replication using gold nanoparticles and laser illumination

תיאור הפרויקט:

מטרת הפרוייקט היא פיתוח שיטה חדשנית לשליטה בשכפול דנ"א בעזרת ננוחלקיקי זהב. השליטה בשכפול תיעשה בעזרת חימום הננוחלקיקים באופן מקומי, באמצעות הקרנה בלייזר באורך גל המתאים לרזוננס הפלסמוני של החלקיקים. 

תכולת הפרויקט:

לימוד רקע תיאורטי, ביצוע תהליכי שכפול דנ"א במבחנה, הקמת מערכת אופטית להקרנה על תהליך השכפול וכיוונון המערכת להתאמתה לשיטה.

דוא"ל: yosidanan@gmail.com

מנחה חיצוני
פרופ' זאב זלבסקי