חקר מנגנוני הגדילה של נוירונים בשלבים ראשונים של התתפתחות באמצעות כלים של עיבוד תמונה

שלחו לחבר
שנה
2015

Study of neural growth mechanism in early stage of development, using image processing algorithms

תיאור הפרויקט:

חקר מנגנוני הגדילה וההתפתחות של נוירונים חיוני כשלב ראשוני לפיתוח טיפולים שיקומיים למערכות עצבים. במעבדה של דר' דיפטו במכון הטכנולוגי באיטליה, פותחה מערכת המאפשרת גידול תאי עצב של אזור ההיפוקמפוס במח, האחראי על זכרון, ומעקב אחת הגדילה שלהם למשך שעות או ימים. לצורך איפיון הגדילה אנו משתמשים בכלים לעבוד תמונה, עם פילטרים בזמן ובמרחב, המאפשרים זיהוי אוטומטי של המאפיינים המורפולגים של תהליך התפתחות הנוירון. 
במסגרת המחקר, הסטודנטים ישתמשו בכלים הקיימים ויפתחו כלים נוספים כדי לנתח תוצאות ניסויים. כמו כן, הסטודנטים ישתתפו בניתוח תוצאות ניסויים וינסו לאפיין את תהליכי הגדילה באמצעות שימוש בכלים חישוביים.

תכולת הפרויקט:   

הכרות עם מושגי יסוד מתחום המורפולוגיה ועיבוד תמונה בזמן
הכרות עם מושגי יסוד במחקר נוירולוגי
למידה ושימוש בשיטות של עיבוד תמונה ועיבוד נתונים
פיתוח אלגוריתמים וקידוד בתוכנת מטלאב
עיבוד תוצאות ניסויים והסקת מסקנות        

דרישות: 

הכרות עם תוכנת Matlab 
עניין בתחומי מחקר ביו-הנדסה ואימג'ינג
יכולת למידה עצמאית          

בשיתוף עם:     

הפרוייקט בשיתוף פעולה עם קבוצת מחקר במכון הטכנולוגי בגנואה איטליה 

מקורות:

"Motility flow and growth-cone navigation analysis during in vitro neuronal development by long-term bright-field imaging". M. Aviv (Shalev), M. Pesce, S. Tilve, E. Chieregatti, Z. Zalevsky, F. Difato. J Biomed Opt. 2013;18(11):111415. doi: 10.1117/1.JBO.18.11.111415.

דוא"ל: maya.shalev@gmail.com

מנחה חיצוני
פרופ' זאב זלבסקי