תכניות לימודים- מסלול הנדסת חשמל ומוסיקה

שלחו לחבר

תכנית הלימודים מתייחסת לשנת הלימודים הרלוונטית

בכל מקרה של חוסר התאמה בין אתר זה לאתר אינ-בר (רישום אינטרנטי לקורסים)

אתר האינ-בר הוא העדכני והקובע.

תשפ"א

תש"פ

תשע"ט

תשע"ח

תשע"ז

תשע"ו