תכניות לימודים- מסלול הנדסת חשמל ומוסיקה

 חשמל משולב מוסיקה (83147) - תשפ"ד

סמס מס' קורס שם הקורס ה ת מ שעות סמס נ"ז סמס נ"ז שנתי (ש"ש)
1 83002 אשנב להנדסה 2 -   2 0 0
1 83102 פיזיקה 1 4 2 - 6 6 3
1 83110 אלגברה לינארית 4 2 - 6 6 3
1 83112 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 4 2 - 6 6 3
1 83108 קומבינטוריקה 2 1 - 3 3 1.5
1 83120 מבוא להנדסת תוכנה ומחשבים 2 2 - 4 4 2
1 47102 פיתוח שמיעה 1  2 - - 2 1 0.5
1 47110 תורת המוסיקה1 2 1 - 2 2 1
1 47115 מבחן האזנה (תלת-שבועי) - - - - - -
1 47441 תולדות המוסיקה המערבית 1 4 - - 4 4 2
1 47135 הרמוניה ליד המקלדת וקריאת פ. 1 1 - - 1 0.5 0.25
    סה"כ שנה א' סמסטר 1 27 10 0 36 32.5 16.25
2 83002 אשנב להנדסה 2 -   2 0 0
2 83103 פיזיקה 2 4 2 - 6 6 3
2 83114 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 4 2 - 6 6 3
2 83115 משוואות דיפרנציאליות רגילות (ניתן לקחת במקום את 88240 מד"ר) 2 1 - 3 3 1.5
2 83119 מבני נתונים ואלגוריתמים 1 3 1 - 4 4 2
2 83140 מערכות לוגיות ספרתיות  3 1 - 4 4 2
2 83011 תכנות פייתון 2 1 - 3 3 1.5
2 47102 פיתוח שמיעה 1 2 - - 2 1 0.5
2 47110 תורת המוסיקה 1 2 1 - 2 2 1
2 47116 מבחן האזנה (תלת-שבועי) - - - - - -
2 47442 תולדות המוסיקה המערבית 2  4 - - 4 4 2
2 47135 הרמוניה ליד המקלדת וקריאת פ. 1  1 - - 1 0.5 0.25
    סה"כ שנה א' סמסטר 2 29 9 0 37 33.5 16.75

 

3 83206 מערכות לינאריות 3 1 - 4 4 2
3 83210 אנליזה הרמונית 2 1 - 3 3 1.5
3 83211 פונקציות מרוכבות 2 1 - 3 3 1.5
3 83215 משוואות דיפרנציאליות חלקיות 2 1 - 3 3 1.5
3 83216 מבוא  להסתברות וסטטיסטיקה 3 1 - 4 4 2
3 83237 מבוא להנדסת חשמל 3 1 - 4 4 2
3 83253 תכן לוגי 2 1 - 4 3 1.5
3 47200 תורת המוסיקה 2 2 1 - 3 2.5 1.25
3 47204 פיתוח שמיעה 2 2 - - 2 1 0.5
3 47215 מבחן האזנה (תלת-שבועי) - - - - - -
3 47222 הרמוניה ליד המקלדת וקריאת פ. 2 1     1 0.5 0.25
    סה"כ שנה ב' סמסטר 3 22 8 0 31 28 14
4 83204 מכניקה קוונטית שימושית 3 1 - 4 4 2
4 83207 שדות אלקטרומגנטיים 3 1 - 4 4 2
4 83244 יסודות התקני מוליכים למחצה 3 1 - 4 4 2
4 83245 אותות ומערכות 3 1 - 4 4 2
4 83246 מבוא לבקרה  3 1 - 4 4 2
4 83203 מבוא למעגלים 2 1 2 5 5 2
4 47200 תורת המוסיקה 2 2 1 - 3 2.5 1.25
4 47204 פיתוח שמיעה 2 2 - - 2 1 0.5
4 47216 מבחן האזנה (תלת-שבועי) - - - - - -
4 47222 הרמוניה ליד המקלדת וקריאת פ. 2 1     1 0.5 0.25
    סה"כ שנה ב' סמסטר 4 22 7 2 31 29 14

 

5 83214 כלים לאנליזה נומרית 2 2 - 4 4 2
5 83302 אותות אקראיים ורעש 3 2 - 5 5 2.5
5 83308 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים 3 2 - 5 5 2.5
5 83340 מבוא לאופטיקה מודרנית ואלקטרו-אופטיקה 3 1 - 4 4 2
5 47316 מבחן האזנה (תלת-שבועי) - - - - - -
5 47339 ניתוח יצירות 3 - - 3 3 1.5
5 47231 תולדות המוזיקה המערבית 3 4 - - 4 4 2
    סה"כ שנה ג' סמסטר 5 18 7 0 25 25 12.5
6 83223 תכנות מונחה עצמים 2 2 - 4 4 2
6 83320 עיבוד ספרתי של אותות 1 (חובה לע"א) 3 1 - 4 4 2
6 83321 אלגורתמים סטטיסטיים לעיבוד אותות (חובה לע"א) 3 1 - 4 4 2
6 83243 מעבדה ביסודות התקני מוליכים למחצה (לא יינתן בתשפ"ד) - - 3 3 1.5 0.75
6 47315 מבחן האזנה (תלת-שבועי) - - - - - -
6 47234 תולדות המוזיקה המערבית 4 4 - - 4 4 2
    סה"כ שנה ג' סמסטר 6 12 4 3 19 17.5 8.75

 

7 83303 אלקטרוניקה לינארית 3 2 - 5 5 2.5
7 83425 מעבדה מתקדמת לעיבוד ספרתי של אותות (חובה לע"א) - - 3 3 1.5 0.75
7 83624 עיבוד ספרתי של אותות 2 (חובה לע"א) 3 1 - 4 4 2
7 47329 סמינריון חובה 3 - - 3 3 1.5
7 47111 שפת MAX ויישומי MIDI  2 - - 2 2 1
7 47109 סדנא מעשית בקוגניציה מוזיקלית 2 - - 2 2 1
    סה"כ שנה ד' סמסטר 7 13 3 3 19 17.5 8.75
8 83420 ניתוח סטטיסטי של מידע (חובה לע"א) 3 1 - 4 4 2
7,8 83401 פרויקט 7 - - 7 7 3.5
8 47113 אקוסטיקה ותורת הכלים 2     2 2 1
    סה"כ שנה ד' סמסטר 8 12 1 0 13 13 6.5

 

9 47202 סינתזה צלילית 2 - - 2 2 1
10 47202 סינתזה צלילית 2 - - 2 2 1
10 47205 סדנא מעשית - פרויקטים אינטרקטיביים 2 - - 2 2 1
    סה"כ שנה ה' 6 0 0 6 6 3
    סה"כ חובות כלליות 161 49 8 217 202 100.5

 

  מסלול עיבוד אותות (עא):      

    קורסי בחירה:            
6 83310 תקשורת ספרתית 1 3 1 - 4 4 2
8 83600 אלגברה לינארית נומרית 2 - - 2 2 1
5,7 83622 מבוא ללמידת מכונה 2 1 - 3 3 1.5
7 83623 מודלים וניתוח מתמטי של רשתות 2 - - 2 2 1
8 83629 עיבוד ספרתי של תמונות 2 1 - 3 3 1.5
8 83641 אופטומיזציה והבנה של צורות ( לא ינתן בתשפ"ד) 2 1 1 3 4 2
8 83656 עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה (לא ינתן בתשפ"ד) 2 1 1 4 4 2
7 83635 למידה מבוססת חיזוקים 2 - - 2 2 1
8 83676 כריית מידע וייצוג מידע 2 1 - 3 3 1.5
6 83224 מבני נתונים ואלגוריתמים 2 3 1 - 4 4 2
7 83879 אופטימיזציה  3 - - 3 3 1.5
8 83983 מידול כריית תהליכים 2 1 - 3 3 1.5

 

  מסלול אלקטרו-אופטיקה (אא)      

    קורסי חובה:             
6 83649 אופטו-אלקטרוניקה, התקנים ומערכות 3 1 - 4 4 2
6 83440 מבוא ללייזרים 3 1 - 4 4 2
7 83306 קוי תמסורת ומערכות מיקרוגלים 3 1 - 4 4 2
7 83445 מעבדה מתקדמת באלקטרואופטיקה - - 3 3 1.5 0.75
7 83466 תקשורת אופטית 3 1 - 4 4 2
    סה"כ 12 4 3 19 17.5 8.75
    קורסי בחירה:            
7 83316 פיסיקה של מוליכים למחצה (לא יינתן בתשפ"ד) 2 1 - 3 3 1.5
6,8 83644 תרמודינמיקה ישומית - מערכת הנעה, קירור, דימות וקרינה 2 1 - 3 3 1.5
7 83646 גלאים אלקטרואופטיים מבוססי מל"מ 2 1 - 3 3 1.5
8 83647 סופר רזולוציה ומערכות דימות 2 1 - 3 3 1.5
8 83648 נושאים מתקדמים בתקשורת אופטית 2 1 - 3 3 1.5
8 83678 ננו-פוטוניקה 2 1 - 3 3 1.5

 

  מסלול ביו-הנדסה (בה)      

    קורסי חובה:            
5 83201 מבוא לביולוגיה למהנדסים 3 1 - 4 4 2
6 83675 נוירו גנומיקה (הפך לחובה) 2 1 - 3 3 1.5
6 83661 פיזיולוגיה כמותית  3 1 - 4 4 2
7 83668 דימות רפואי 3 1 - 4 4 2
8 83411 מעבדה מתקדמת בביו-הנדסה  - - 3 3 1.5 0.75
    סה"כ 11 4 3 18 16.5 8.25
    קורסי בחירה            
8 83660 ביו- סנסורים + Bio-chips 2 1 - 3 3 1.5
7 83665 ביולוגיה חישובית - ביואינפורמטיקה 2 1 - 3 3 1.5
7 83666 בקרה למערכות ביולוגיות (לא יינתן בתשפ"ד) 2 1 - 3 3 1.5
8 83667 יסודות אופטיקה ביו-רפואית 2 1 - 3 3 1.5
6 83414 מדעי נתונים ביולוגים (הפך לבחירה - לא יינתן בתשפ"ד) 3 1 - 4 4 2
8 83412 גנטיקה וביולוגיה מולקולרית 2 1 - 3 3 1.5
7 83679 מיפוי תפקודי של המוח 3 1 - 3 3 2

 

  מסלול ננו-אלקטרוניקה מעגלים ו-VLSI (נ"א)       

    קורסי חובה:            
6 83311 תהליכי ייצור במיקרואלקטרוניקה  3 1 - 4 4 2
6 83313 מעגלים משולבים ספרתיים  3 1 - 4 4 2
6 83314 התקני ננו-אלקטרוניקה  3 1 - 4 4 2
7 83435 מעבדה מתקדמת בננו-אלקטרוניקה ו- vlsi - - 3 3 1.5 0.75
7 83612 מעגלי ומערכות VLSI דיגיטליים  3 1 - 4 4 2
    סה"כ 12 4 3 19 17.5 8.75
    קורסי בחירה:            
6,8 83611 מעגלים משולבים אנלוגיים  2 1 - 3 3 1.5
7 83608 מעגלים אנלוגיים דלי הספק (EN) (לא יינתן בתשפ"ד) 2 1 - 3 3 1.5
7 83609 טכנולוגיות מבוססות גרפן ומל"מ דו מימדיים 2 1 - 3 3 1.5
7 83621 תכנון מתקדם של מעגלים אנלוגיים בתהליכים דיגיטליים (EN) (לא יינתן בתשפ"ד) 2 1 - 3 3 1.5
7 83673 מבוא לחומרה בטוחה  3 1 - 4 4 2
7 83628 התקנים וחומרים אופטואלקטרוניים מבוססי מוליכים למחצה 2 1 - 3 3 1.5
8 83255 מיקרו מעבדים ושפת אסמבלר 2 2 - 4 4 2
8 83452 שיטות תכנון מעגלים בטוחים 2 1 - 3 3 1.5
6,8 83607 עקרונות של תכנון מערכות דיגיטליות 2 - 2 4 3 1.5
6 83301 מבנה מחשבים ספרתיים 3 1 - 4 4 2
5 83381 מערכות הפעלה 2 2 - 4 4 2
7 83586 מכניקה קוונטית מתקדמת (לא יינתן בתשפ"ד) 3 1 - 4 4 2
8 83699 מבנה אלקטרוני של חומרים ומולקולות  2 1 - 3 3 1.5
7 83606 אמינות של מערכות חומרה  3 - - 3 3 1.5
8 83701 התקנים וחומרים אופטואלקטרוניים מבוססי מוליכים למחצה 2 2 1 - 3 3 1.5

 

  מסלול תקשורת (תק)      

    קורסי חובה:            
5 83455 רשתות מחשבים ואינטרנט 1 3 1 - 4 4 2
6 83310 תקשורת ספרתית 1 3 1 - 4 4 2
6 83320 עיבוד ספרתי של אותות 1 3 1 - 4 4 2
7 83618 תקשורת ספרתית 2 3 1 - 4 4 2
8 83415 מעבדה מתקדמת בתקשורת - - 3 3 1.5 0.75
    סה"כ 12 4 3 19 17.5 8.75
    קורסי בחירה:            
6 83321 אלגוריתמים סטטיסטיים לעיבוד אותות 3 1 - 4 4 2
6 83410 תקשורת אנלוגית  (לא יינתן בתשפ"ד) 2 1 - 3 3 1.5
7 83620 תורת האינפורמציה 2 1   3 3 1.5
7 83623 מודלים וניתוח מתמטי של רשתות 2 - - 2 2 1
8 83626 מבוא לקידוד תקשורת ספרתית (EN) (לא יינתן בתשפ"ד) 2 1 - 3 3 1.5
7 83821 תקשורת אלחוטית 1 2 - - 2 2 1
מס' נ.ז. המינימלי הנדרש בקורסים הפקולטטיביים בהנדסת חשמל הינו 91.25, לא כולל קורסי יסוד ביהדות, קורס כללי ואנגלית. על הסטודנט למלא אחר חובות אלה כמפורט בתקנון האוניברסיטה. המינימום חושב לפי מסלול התמחות נוסף לעיבוד אותות (קורסי החובה במסלול עם מספר הנקודות המינימלי מסתכמים ב-8.25 נ.ז. ו-4 קורסי הבחירה לפי: 1.5*4 נ.ז 247 ש"ס   114.75 נ"ז שנתיות

 

 • הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם.
 • המסלול לעיבוד אותות הינו מסלול חובה בתכ"ל חשמל-מוסיקה. כל סטודנט יתמחה במסלול נוסף מתוך רשימת המסלולים (תקשורת, ננו- אלקטרוניקה, אלקטרו- אופטיקה וביו-הנדסה).
 • כל סטודנט חייב ללמוד סה"כ 4 קורסי בחירה בהנדסה: 2 קורסי בחירה במסלול עיבוד אותות ו-2 במסלול הנוסף בו בחר להתמחות. בנוסף על הסטודנט לצבור 2 נק"ז בקורסי הבחירה במוזיקה
 • סטודנט במסלול תקשורת שלומד גם במסלול עיבוד אותות יחויב בקורס בחירה נוסף באחד משני המסלולים כיוון שקורס "עיבוד ספרתי של אותות 1" (83-320) הינו קורס חובה חופף לשני המסלולים. 
 • חלק מקורסי הבחירה עשויים להיפתח אחת לשנתיים.
 • תלמידי המסלול המשותף יוכלו להעביר קורסים במוסיקולוגיה בין שנים בתנאי עמידה בדרישות הקדם או באישור ראשי התוכנית
 • הקורסים 47113, 47111, 47109 נפתחים בשנים אי-זוגיות בלבד.
 • הקורסים 47205, 47202 נפתחים בשנים זוגיות בלבד.
 • סטודנט שיעזוב את המסלול  המשולב ויחליט לסיים תואר בהנדסת חשמל בלבד יחוייב בלימוד קורס בחירה חמישי מקורסי הנדסת חשמל ובהשלמת קורסי הנדסה מהתכנית בתואר המורחב (86 נ"ז)

תכנית הלימודים מתייחסת לשנת הלימודים הרלוונטית

בכל מקרה של חוסר התאמה בין אתר זה לאתר אינ-בר (רישום אינטרנטי לקורסים)

אתר האינ-בר הוא העדכני והקובע.

תשפ"ג

תשפ"ב

תשפ"א

תש"פ

תשע"ט

תשע"ח

תשע"ז

תשע"ו