ד"ר גור יערי BIG DATA ANALYSIS 83-413

Probability and statistics for engineers and scientists
Ronald E. Walpole, Raymond H. Myers, Sharon L. Myers, Keying E Ye. 
New Delhi : Pearson, [2014]
519.2 WAL p9