ד"ר גור יערי בקרה למערכות ביולוגיות 83-666

An introduction to systems biology : design principles of biological circuits

Uri Alon
Publisher: Chapman & Hall/CRC
570.285 ALO i

An introduction to systems biology