פונקציות שאינן ניתנות לשיבוט (PUF)

שלחו לחבר
שנה
2016
אחראי אקדמי

PUF- physically unclonable function

תיאור הפרויקט ותכולתו:

ה PUF (physically unclonable function) הוא מודול חומרה שאינו ניתן לשיבוט ולכן מהווה תג זיהוי  (ID) יחודי המאפיין כל שבב ושבב והיכול לשמש כמפתח סודי. יתרונו בכך שאין צורך לאחסנו בזכרון, למעשה הוא מיוצר כל פעם מחדש ברגע בו הוא נדרש. איכות ה  PUF נמדדת במידת השונות שלו בין רכיבים, ביכולת לשחזר אותו בצורה אמינה בכל זמן ובכל טמפרטורה, ובמידת האינפורמציה שהוא מכיל (אנטרופיה). ככל אלמנט חומרה אחר, גם ה-PUF  סובל משגיאות אקראיות שיש לתקנן כדי לקבל מפתח נכון בר-שימוש.

במסגרת הפרוייקט נכיר שני טיפוסי PUF, אחד מהם נממש במלואו יחד עם מנגנוני ההגנה הנדרשים ונבדוק את חסינותו מול התקפות המנסות לגרום לדליפת מידע במידה המאפשרת העתקה.

במהלך הפרויקט הסטודנטים ירכשו ידע בנושא חומרה בטוחה ככלל ובמנגנוני PUF בפרט.  החלק הראשון של הפרוייקט יהיה תאורטי ברובו  ובחלק השני ימומש  PUF על FPGA, ימופו  תכונותיו, ימומשו מנגנוני הגנה ויבוצעו  עליו תקיפות.

דרישות:

מבנה מחשבים ספרתיים, Verilog, matlab

מקורות:

1. Physically Unclonable Functions: Constructions, Properties and Applications, PhD thesis by  Roel MAES http://www.autex.spb.su/download/wavelet/puf/1.pdf

2. PUFs in industry,  papers by Intrinsic-ID  https://www.intrinsic-id.com/

3. Overview slides http://people.csail.mit.edu/rudolph/Teaching/Lectures/Security/Lecture-Security-PUFs-2.pdf

email: osnat.keren@biu.ac.il