חיסון מעגלים לוגיים נגד שגיאות קצר בשערים

שנה
2016

Formulas resilient to short-circuit errors

תיאור הפרויקט ותכולתו:

הפרוייקט עוסק בחיסון מעגלים לוגיים מפני שערים מקוצרים. ניתן לחסן מעגל לוגי על־ידי הפיכתו לפרוטוקול תקשורת אינטראקטיבי עמיד לשגיאות והפיכת הפרוטוקול חזרה למעגל לוגי. בפרוייקט זה נתכנן מערכת לחיסון מעגלים המתמודדת עם כמות מקסימלית של שערים מקוצרים.

הפרוייקט כולל לימוד רקע תיאורטי: הפיכת מעגלים לפרוטוקולים לפני מנגנון Karchmer-Wigderson, וחיסון פרוטוקולים אינטראקטיביים להתמודדות עם רעש מירבי; מימוש תוכנה של סכמת קידוד קיימת; ביצוע סימולציית רעש ומדידת איכות המעגל החסין.

דרישות:

מקביל - מבוא לתורת הצפינה , שיטות תכנון חומרה בטוחה

מקורות:

Formulas resilient to short-circuit errors. Y. Kalai, A. Lewko, A. Rao. FOCS 2012.

Coding for Interactive Communication: A Survey. R.Gelles.

http://www.cs.princeton.edu/~rgelles/papers/survey.pdf

email: rgelles@cs.princeton.edu

מנחה חיצוני
דר' גלס רן (מנחה + אחראי אקדמי)

תאריך עדכון אחרון : 04/12/2022