ניתוח השוואתי של סכמות קידוד אינטראקטיביות בקצב גבוה

שנה
2016

Coding for Interactive Communication

תיאור הפרויקט ותכולתו:

קידוד אינטראקטיבי מאפשר לשני מחשבים לבצע חישובים מבוזרים גם כאשר ערוץ התקשורת ביניהם רועש. בפרוייקט זה נממש מספר סכמות לתיקון שגיאות בקצב גבוה במודל האינטראקטיבי, ונבצע אנליזה השוואתית בין יכולות הסכמות השונות

תכולת הפרויקט:

לימוד רקע תיאורטי: מימוש בתוכנה של סכמת תקשורת אינטראקטיבית; ביצוע סימולציית  רעש ומדידת איכות הסכמה (הסתברות הצלחה, קצב הקוד כפונקציה של הרעש)

דרישות:

מקביל - מבוא לתורת הצפינה
יתרון - חישוב יעיל ובטוח, חישוב מבוזר

מקורות:

Interactive Channel Capacity, revisited. B. Haeupler. FOCS 2014
 

Coding for Interactive Communication: A Survey. R. Gelles.

http://www.cs.princeton.edu/~rgelles/papers/survey.pdf

email: rgelles@cs.princeton.edu

מנחה חיצוני
דר' גלס רן (מנחה + אחראי אקדמי)

תאריך עדכון אחרון : 04/12/2022