סימולצית מערכת ENHANTS

שלחו לחבר
שנה
2016

ENHANTS System Simulation

תיאור הפרויקט ותכולתו:

הפרוייקט מתמקד בחקירת מערכת
 ENHANTS     (Energy Harvesting Networked Tags). מערכת זאת בנויה מצמתים קוצרי אנרגיה המחוברים ברשת תקשורת.  זהו המשך של פרוייקט של בשנת הלימודים תשע"ו, בו נבנתה סימולציה בסיסית.  בפרוייקט המוצע הסטודנטים ירחיבו את הסימולציה ויחקרו התנהגות הרשת עם פרמטרים נוספים, שעדיין לא נלקחו בחשבון, כגון:
‏א. מספר נקודות איסוף
‏ב. מקורות קוצרי אנרגיה
‏ג. קביעת מסלולי ניתוב
‏ד. מספר רב של צמתים

דרישות:

קורס מקביל : רשתות מחשבים ואינטרנט 1
דרישה : שליטה ב - MATLAB

מקורות: אין

email: segall@ee.technion.ac.il