אופטומכיניקה של בועות סבות מיקרומטריות

שלחו לחבר
שנה
2016
אחראי אקדמי

Optomechanics of Microbubbles

תיאור הפרויקט ותכולתו:

במהלך הפרויקט ניצור רזונטורים מסיב מדוקק.
את הרזונטורים הללו נטבול במי סבון כדי ליצור בועות מיקרומטריות נמדוד את התכונות האופטומכאניות שלהם.

דרישות:

שדות
אופטיקה
מכאניקה

מקורות:

אין

email: moti43@gmail.com

מנחה חיצוני
גב' שחל שיר