סופר-רזולוציה של מטרות פאזה מבוססת אורכי גל משתנים

שלחו לחבר
שנה
2016

Wavelength Multiplexing based Super Resolved Imaging of Phase Targets

תיאור הפרויקט ותכולתו:

לאחרונה פרסמנו מאמר ובו שיפרנו רזולוציה ע"י הקרנה באורכי גל משתנים של תבניות אקראיות שאינן ידועות א-פריורית. השאלה המחקרית היא האם השיטה מתאימה גם לשימוש בדוגמאות פאזה כגון תאים ביולוגים שקופים.

במהלך הפרויקט:
1. נבנה את המערכת הניסויית הכוללת: דוגמאות פאזה מתאימות, מערכת הדמייה, לייזר באורכי גל משתנים, מנועים להזזת הדוגמאות.
2. נבנה תוכנת אנליזה מתאימה לדוגמאות פאזה.

דרישות:

מסלול אלקטרו אופטיקה, יכולת תכנות במטלב, נכונות לתכנות בסיסי ב-labview

מקורות:

https://www.osapublishing.org/ao/abstract.cfm?uri=ao-54-13-D51

email: omer.wagner@biu.ac.il

מנחה חיצוני
פרופ' זלבסקי זאב (אחראי אקדמי)