אפיון והדפסה של מתכות מיוחדות על ידי שימוש בטכנולוגית הדפסה המבוססת לייזר

שלחו לחבר
שנה
2016

Characterization & Printing of novel metals using Laser Induced Forward Transfer (LIFT) method

תיאור הפרויקט ותכולתו:

Laser Induced Forward Transfer (LIFT) is a printing method which allows solid bulk metals to be printed directly. The backside of the supplier material, which is a transparent substrate coated with a thin layer of metal, is heated with a pulsed laser. The metal undergoes a phase change and a small volume of the metal is propelled towards an acceptor substrate. By using nanosecond laser pulses and by tuning the laser spot size, energy and the metal layer thickness, LIFT can be performed in the droplet regime where each laser pulse causes the ejection of a single metal droplet. The high resolutions which are attainable by LIFT when working in the droplet regime, as well as the ability to print almost any material, gives LIFT a strong potential to be used in printed electronics applications.
In this project we will work with interesting metals (Sn, Zr, Pd) which haven’t been printed by LIFT yet.
The project will include work with sub-nano pulse laser, optimization of printing parameters (spot size, pulse energy etc.).
In addition, characterization process will be perform using optical microscope, SEM and 3D interferometer.

דרישות:

שאיפה לחדשנות, חוש טכני, סקרנות, שקדנות ורצינות.

מקורות:

Michael Zenou and Zvi Kotler (2016) Printing of metallic 3D micro-objects by laser induced forward transfer , OSA: optic express.

email: niv14g@gmail.com

מנחה חיצוני
פרופ' זלבסקי זאב (אחראי אקדמי) בשיתוף עם עפר פוגל וניב גורודיסקי