צילום מהיר של תופעות "סופר קצרות" של תהליכי אינטראקציה בין לייזר לחומר

שלחו לחבר
שנה
2016

Fast imaging of ultra short phenomena, during Laser Matter Interaction (LMI)

תיאור הפרויקט ותכולתו:

During Laser Matter Interaction (LMI) processes occurred several fast phenomena such as phase change, morphology changes, surface breaks, plasma shield etc. Using fast imaging setup we will study the influence of laser parameters (spot size, pulse energy etc.) on these phenomena creation.
In this project we will assemble imaging system using various methods of fast imaging.
The system will provide a single shot in duration of ns, or high frame rate (more than 30,000 fps).

דרישות:

שאיפה לחדשנות, חוש טכני, סקרנות, שקדנות ורצינות.

מקורות:

Michael Zenou and Zvi Kotler (2016) Printing of metallic 3D micro-objects by laser induced forward transfer , OSA: optic express.

email: niv14g@gmail.com

מנחה חיצוני
פרופ' זלבסקי זאב (אחראי אקדמי) בשיתוף עם עפר פוגל וניב גורודיסקי