בניית מערכת לריצוף גנטי של נוגדנים ברמת התא הבודד

שלחו לחבר
שנה
2016
אחראי אקדמי
מסלול

Build a single cell sequencing system for B cell receptors

תיאור הפרויקט ותכולתו:

בניית מערכת שתאפשר ריצוף גנטי של נוגדני תאי בי ברמת התא הבודד.
קיימים מספר פרוטוקולים לבניית מערכת שכזו. בפרויקט זה יותאם אחד הפרוטוקולים לצרכים המיוחדים שקיימים בתאי בי, ויופקו מספר ספריות גנטיות בעזרתו.

דרישות:

חוש טכני, יכולת תכנות, סקרנות, שקדנות.

מקורות:

http://www.nature.com/nprot/journal/v11/n3/full/nprot.2016.024.html

email: gur.yaari@biu.ac.il

מנחה חיצוני
ד"ר פזית פולק וד"ר רונן הופ