מציאת מאפיינים משותפים ברצפים גנטיים של נוגדנים

שלחו לחבר
שנה
2016
אחראי אקדמי
מסלול

Finding common patterns in antibody sequences

תיאור הפרויקט ותכולתו:

מציאת מאפיינים משותפים בין רצפים גנטיים של נוגדנים מאנשים שונים יכולה לעזור בפיתוח תרופות חדשות למגוון גדול של מחלות. בפרויקט זה יוטמעו יבחנו ויושוו מספר אלגוריתמים לביצוע משימה זו.

דרישות:

סקרנות, שקדנות, יכולת תכנות וידע בסטטיסטיקה והסתברות.

מקורות:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24441474

http://genomemedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13073-015-0243-2

email: gur.yaari@biu.ac.il