ניתוח מורפולוגי של המבנה המסועף של שלוחות תאי העצב

שלחו לחבר
שנה
2016
אחראי אקדמי
מסלול

Modelling for morphological analysis of the ramified neuronal trees

תיאור הפרויקט ותכולתו:

תאי העצב הינם המרכיבים הבסיסיים של המוח. עיבוד והעברת המידע במוח מתבצעים בעזרת פעילות חשמלית ייחודית של תאי העצב. לסוג ולמבנה התא ישנה השפעה רבה על הפעילות החשמלית בתא. תאי העצב מתקשרים אחד עם השני, תוך יצירת מבנים שונים של רשתות נוירונליות. הבנת הפעילות החשמלית בתאי עצב בודדים ומאפייני הפעילות של רשתות נוירונים שלמות הינה אחד מן האתגרים המרכזיים כיום בחקר מדעי המוח.
מטרת פרויקט זה הינה מציאת מאפיינים מורפולוגיים ייחודיים והבנת השפעתם על הפעילות החשמלית  על ידי ניתוח מאגרי מידע גדולים ועל ידי פיתוח מודל לפעילות חשמלית בעצב.
למחקר זה חשיבות רבה להבנת פעילות המוח וקידוד המידע בו, תחת פעילות תקינה ובמצבי מחלה שונים הפוגעים בפעילותו התקינה של המוח.

הפרויקט כולל:
• שימוש בנתונים מתוך מאגרי מידע גדולים.
• ניתוח הנתונים בעזרת כלים של למידת מכונה.
• בחינת השפעת המבנה המורפולגי על הפעילות החשמלית בתא.

דרישות:

מבוא לפיסיולוגיה כמותית או קורס תואם (רצוי)
מטלב (רצוי)

מקורות:

http://neuromorpho.org/
http://ac.els-cdn.com/S0960982202707719/1-s2.0-S0960982202707719-main.pdf?_tid=da7fd58a-1b92-11e6-83e8-00000aacb35f&acdnat=1463423002_e9e883fb92192a12ce8e3710bada7be5

email: orit.shefi@biu.ac.il