שיפור מכפלי וואלאס

אחראי אקדמי
שנה
2016

Circuit Optimization of Wallace Tree Multipliers

תיאור הפרויקט ותכולתו:

מכפלי עץ וואלאס הינם מכפלים לוגריטמים מהירים, אשר משמשים אבן יסוד במערכות רבות כגון מסננים דיגיטליים. מימוש מכפל כזה דורש התחשבות בשיקולי תכנון רבים מרמת המעגל המממש את יחידת הדחיסה (compressor) ועד למיצוב יחידות המכפל על גבי שבב הסיליקון. בפרוייקט זה, הסטודנטים יתכננו יחידות דחיסה אופטימליות למימוש מכפל וואלס ויתכננו את אופן מיצוב היחידות על מנת להשיג שיפורים ניכרים בשטח, מהירות וצריכת הספק.

דרישות:

בעדיפות קורס מבוא למעגלים משולבים, תכן לוגי, מל"ס. רצוי לעשות בסמסטר א' את קורס VLSI.

מקורות:

Weste, Harris "CMOS VLSI Design"

email: adam.teman@biu.ac.il

מנחה חיצוני
מר מלטבשי אור

תאריך עדכון אחרון : 04/12/2022