הכנת גלם למשיכת סיב אופטי עם ליבת סיליקון ומעטפת סיליקה – פאזה II

שלחו לחבר
שנה
2016
אחראי אקדמי

Preparation of Preform for drawing of optical fiber with Silicon Core and Silica Clad – Phase II

תיאור הפרויקט ותכולתו:

תיאור הפרויקט :
הפרויקט המוצע הוא חלק מפרויקט גדול יותר של תכנון ובניית מערכת למשיכת סיבים אופטיים עם ליבת סיליקון ומעטפת סיליקה. את הסיב מושכים בחום גבוה מגלם עבה עם חתך הדומה לסיב הנדרש. עיקר הפרויקט המוצע הוא הכנת גלם של צינורית סיליקה עם סיליקון בתוכה. לתוך צינוריות סיליקה (זכוכית קוורץ) נשאב סיליקון מותך. התהליך יעשה בתוך תנור בטמפרטורה של כ-1500ºC , או ע"י לייזר CO2.

תכולת הפרויקט :
לימוד התכונות התרמיות הן של הסיליקון והן של הזכוכית בתחום הטמפרטורות שבתהליך הכנת הגלם.
ייצור גלמים למשיכת סיב אופטי בעל ליבת סיליקון ומעטפת סיליקה.
אפיון אופטי של איכות הגלם שהוכן ובדיקה החתך במיקרוסקופ אלקטרוני.
ניסוי למשיכת סיב מגלם שהוכן.

דרישות:

אין

מקורות:

אין

email: hadarpinhas@gmail.com

מנחה חיצוני
מר פנחס הדר