תכנון ויצירת מנחה גל, לאור באורך גל של 1550nm, על מצע סיליקון בעזרת קרן לייזר

שלחו לחבר
שנה
2005

Design and fabrication of waveguide for 1550nm on Silicon Substrate

תיאור הפרויקט ותכולתו:

תיאור הפרויקט :
תכנון וייצור של מנחה גל לאור באורך גל של 1550nm, המשמש לתקשורת. התקשורת כיום מתנהלת בסיבים אופטיים, דהיינו העברת המידע למרחקים נעשית ע"י אותות של אור. טכניקה זו יעילה לאין ערוך לעומת השימוש בכבלי מתכת להעברת אותות חשמליים כפי שנעשה בעבר.
לעומת זאת עיבוד האותות בשבבי הסיליקון נעשה עדיין ע"י אותות חשמליים. החזון הוא לפתח מעגלים מוכללים לפוטו-אלקטרוניקה. בעשור האחרון התפתח תחום חדש העוסק בפיתוח הממשקים של סיבים אופטיים לשבבי סיליקון שנקרא Silicon Photonics . תחום זה כולל גם פיתוחים של התקנים אלקטרואופטיים על מצע של סיליקון. פיתוח מנחה גל המוצע מהווה בסיס לפיתוח התקנים אופטיים על שבב הסיליקון.
 

תכולת הפרויקט :
לימוד התכונות האופטיות של סיליקון והתיאוריה של מנחה גל. תכנון מנחה הגל.
תכונות הלייזר הנדרש ואינטראקציה שלו עם הסיליקון. בחירת סיליקון בסימום הרצוי.
תכנון הצבת מערך האופטי הנדרש לקבלת כתם הלייזר בגודל הנדרש.
ייצור מנחה הגל ואפיונו.

דרישות:

אין

מקורות:

אין

email: meir@danino.org

מנחה חיצוני
מר הדר פנחס