ראש התוכנית להנדסת מחשבים

פרופ' רן גלס

טלפון
דוא"ל
ran.gelles@biu.ac.il
משרד
בניין הנדסה 1102 חדר 405
שעות קבלה
בתאום מראש
  מחקר
  • חישוב מבוזר
  • תקשורת אינטראקטיבית
  • תורת הקודים
  • קריפטוגרפיה
  • חישוב קוונטי

  תאריך עדכון אחרון : 28/11/2023